Hizmet Koşulları

Aksi yazılı olarak belirtilmediği müddetçe, Arkadaş Bilgisayar Veri Kurtarma hizmetlerini buradaki Hüküm ve Şartlara uygun olarak gerçekleştirecek olup benzer şekildeki tüm hizmet öneri ve teklifleri aynı şartlarla karşılayacaktır.

Arkadaş Veri Kurtarma; Fiziksel veya yazılımsal olarak erişim sağlanamayan depolama aygıtlarından veya silenen, kayıp hale geçen yahut incelenmesi istenilen her türlü verinin kazanımı için özel işlemler yapan ticari bir kurumdur. Bu sıfatla veri kurtarma, veri kopyalama, analiz ve benzer işlemleri; kendi kullandığı özel ekipman ve tekniklerle müşteriye hizmet olarak sunmaktadır.

HÜKÜM VE ŞARTLAR

1- Arkadaş Veri Kurtarma tarafından müşteri Depolama Aygıtları üzerinde yapılan veri kurtarma çalışmasından sonra müşterinin talep ettiği veriler kurtarılmadıkça yada veri kurtarma işlemi başarılı olmadıkça müşteriden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

2- Müşteri, Arkadaş Veri Kurtarmaya veri kaybının nasıl gerçekleştiğini bilgisini tam ve doğru şekilde bildireceğini taahhüt eder. Arkadaş Veri Kurtarmaya veri kaybının nasıl yaşandığını eksik, yanıltıcı veya yanlış belirtmesinden kaynaklanan maliyetler müşteriden talep edilebilir. (Disklerin karıştırıldığı durumlar v.b.)

3- Arkadaş Veri Kurtarma veri kurtarma işlemini, İstanbul’da bulunan Laboratuvarında yetkili personellerle ve özel sistemlerle gerçekleştireceğini taahhüt eder.

4- Analiz yapılarak teklif sunulan işlemlere, müşteriden gelen onaya istinaden başlanır. İnceleme yapılmış ve fiyat verilmiş olması Arkadaş Veri Kurtarmanın verileri kurtarılacağını garanti etmez. (Bazı durumlarda verileri kurtarma imkanı olmamaktadır. Manyetik plakaları çizildiği, verilerin yüksel algoritma ile şifrelendiği durumlar v.b.)

5- Arkadaş Veri Kurtarma İstanbul’da bulunan laboratuarında analiz sürecini kendi ekip ve teknolojisi ile gerçekleştireceğini ve doğru tespitler sunacağını garanti eder.

6- Arkadaş Veri Kurtarma, analiz sonucunda teklif edilen işlem ücretinin, web sitesinde (fiyat politikamiz sekmesinde) belirtilen fiyatlar çerçevesinde olacağını taahhüt eder.

7- Analiz sonucundan Arkadaş Veri Kurtarma işlem ücretlerini USD para birimi üzerinden belirleyip, müşteriye teklif olarak sunacaktır. Verilen fiyatlara % 18 KDV ilave edilecektir.

8- Yazılı olarak onaylanan işlemlere başlanacak ve işlem tamamlandıktan sonra müşteri telefon veya e-mail yolu ile bilgilendirilecektir. Bildirimden sonra 30 gün içinde teslim alınmayan işlemler iptal edilir. Bu süre sonunda tekrar verilerin talep edilmesi durumunda %20 oranında ilave ücret talep edilir.

9- Teslim sonrasında oluşan herhangi bir problem eksik ve/veya bozuk olan dosya teslim alındıktan sonra 2 (iki) iş günü içerisinde Arkadaş Veri Kurtarmaya yazılı olarak bildirilmelidir.

10-Müşteri tarafından veri kurtarılması yapılacak Depolama Aygıtların yanlış gönderilmesi durumunda, yanlış cihaz üzerinde yapılacak tüm işlem masrafları müşteri tarafından karşılanır. Arkadaş Veri Kurtarmanın bu tür durumlarda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

11-Müşteri veri kurtarılmasını istediği depolama aygıtlarını elden getirebilir veya Arkadaş Veri Kurtarma’nın anlaşmalı kargo şirketleri ile alıcı ödemeli olarak gönderebilir.

12-Arkadaş Veri Kurtarma’nın; Veri kurtarma işlemi onaylanan ve tamamlanan fiziksel hasarlı diskleri iade etmeme, disk iadesi için ücret talep etme hakkı saklıdır.

13- Kurtarma sırasında fiziksel olarak müdahale edilen depolama aygıtları, Verilerin müşterite tesliminden 30 gün sonra tüm içerik ve materyalleri ile birlikte geri dönüşümsüz olarak imha edilir.

14- Onay verilmeyen veya olumsuz sonuçlanan (kurtarma imkanı olmayan) depolama aygıtlarının müşteriye iadesinde kargo ücreti müşteriye aittir.

15- Arkadaş Veri Kurtarma; veri güvenliği ve müşteri mahremiyeti sebebi ile kurtarılan verileri saklamaz.

16- Arkadaş Veri Kurtarma, Analiz raporunda belirttiği işlem süresince veri kurtarma işlemini tamamlar. Verilen bu tarih tahmini olup, diskteki hasarlara göre uzayabilir. Sürecin uzamasından kaynaklanan maddi ve manevi kayıplardan Arkadaş Veri Kurtarma sorumlu tutulamaz.

17- Müşteri, Veri kurtarma imkanı olmayan cihazlarda işlem sonrası “ Veri Kurtarma İşlem Raporu” talep edebilir. Bu rapor 50 USD + KDV şeklinde ücretlendirilir. Bu rapor ıslak imzalı olarak sunulmakta olup, Arkadaş Veri Kurtarma referansı ile ilgili kurumlara sunulabilir.

18- Arkadaş Veri Kurtarma tarafından işlemleri olumsuz/olumlu bitirilen ve bilgilendirme yapılan depolama aygıtlarının 90 gün içerisinde teslim alınmaması durumunda Arkadaş Veri Kurtarma herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Tüm bilgileri ve materyalleri imha edebilir.

19- Kurtarılan bilgiler müşteri tarafından temin edilen çalışır durumdaki başka bir Depolama Aygıtlarında teslim edilir. Veri kurtarma yapılan medyada veriler teslim edilmez.

20- Kurtarma işlemi sonucunda, analiz raporunda belirtilen ücret, müşteri tarafından (Nakit, Kredi kartı veya Banka Kanalı ile) ödendikten sonra kurtarılan veriler müşteriye teslim edilir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Herhangi bir soru veya sorununuzda yardımcı olabilmemiz için iletişime geçiniz.

Veri Kurtarma Talep Formu